TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.496
Hôm qua:0
Hôm nay:0

HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

EduManUni

I. TÀI KHOẢN

Mỗi giáo viên sử dụng hệ thống cần phải có một tài khoản để đăng nhập, tài khoản bao tên tài khoản và mật khẩu.

- Tên tài khoản chính là mã giáo viên, để biết mã giáo viên liên hệ Phòng Đào tạo.

- Mật khẩu mặc định được thiết lập dựa vào ngày sinh, chẳng hạn giáo viên sinh ngày 18/05/1976 sẽ có mật khẩu là 18051976 (độ dài 8).

II. NHẬP ĐIỂM

1. Cài đặt

Để nhập điểm các lớp học phần được phân công giảng dạy, giáo viên cần phải cài đặt Phần mềm Quản lý đào tạo EduManUni vào máy và tiến hành nhập điểm tại trường. Quá trình cài đặt gồm các bước sau:

Bước 1: Nhắp vào đây để tải tất cả các file liên quan về máy, sau đó giải nén các file.

Bước 2: Chạy file Setup_EduManUni_10.exe để cài đặt. Quá trình cài đặt bình thường nhưng lưu ý tại cửa sổ chọn thư mục cài đặt nếu thư mục mặc định không phải là C:\Program Files\EduManUni thì nhắp nút Browse để chọn thư mục Program Files trong ổ đĩa C.

Bước 3: Copy file EduManUni.ini đè vào thư mục cài đặt phần mềm nói trên C:\Program Files\EduManUni.

2. Hướng dẫn nhập điểm

Sau khi cài đặt thành công, nhắp vào biểu tượng Phần mềm EduManUni trên Desktop để khởi động. Nếu kết nối đến máy chủ thành công hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ đăng nhập, giáo viên đăng nhập vào tài khoản của mình.

Để nhập điểm, chọn lớp học phần ở cây tổ chức bên trái, sau đó vào Quản lý → chọn Kết quả học tập → chọn Nhập điểm lần 1.

III. SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

1. Đăng nhập hệ thống

- Nhập tên tài khoản và mật khẩu, chọn mục Sinh viên và nhắp vào nút Đăng nhập để đăng nhập hệ thống.

- Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống bắt buộc người sử dụng phải đổi mật khẩu trước khi sử dụng, mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự.

2. Thời khóa biểu

Chọn mục Thời khóa biểu để xem thời khóa biểu giảng dạy của từng tuần.

3. Thông báo cho các lớp học phần

Để thông báo cho sinh viên các lớp học phần do mình giảng dạy, giáo viên chọn mục Thông báo rồi làm theo hướng dẫn trên hình sau.

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
EduManUni
Biểu mẫu
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang